Opruimen

Opruimen Net zoals je je huis opruimt en bijhoudt, is het ook heel belangrijk dat je je lichaam en je geest opruimt. In de loop van de tijd verzamel je allemaal spullen, sommige gebruik je veel en anderen gebruik je maar korte tijd. Andere spullen belanden op zolder of ergens in een la. Of ze […]

Share