Levenswiel

In mijn boek ‘De impact van incest op alle levensgebieden’ wordt aan de hand van het levenswiel beschreven wat de gevolgen (kunnen) zijn van incest. Met het wiel kun je de complete leefsituatie van je cliënt in beeld brengen.

Het levenswiel mag vrij worden gebruikt en gedownload Levenswiel kleur of Levenswiel zwart-wit. In het boek wordt beschreven hoe je het wiel kunt gebruiken en welke aandachtpunten er (kunnen) zijn. Enkele punten benoem ik hieronder:

  • Het levenswiel is een mooi instrument als startpunt van een ontwikkelingstraject, als zogenaamde 0-meting. Daarna kan het ook gebruikt worden bij een (tussen)evaluatie.
  • Een ingevuld levenswiel biedt een basis voor het vaststellen van de ontwikkelingsdoelen.
  • Het levenswiel start bij Familie en eindigt bij Persoonlijke ontwikkeling. De As, Religie en Zingeving, loopt als het ware als rode draad door alle onderwerpen heen.
  • Wanneer een incestoverlever het wiel invult, is het prettig om dat met ondersteuning van de hulpverlener te doen. Enerzijds kan het zeer confronterend zijn en anderzijds helpen vragen de overlever om het wiel ‘eerlijk’ in te vullen.
  • Wil je meer handvatten en tips, gebruik dan het boek

Voor coaching en lezingen ben ik in te huren. Je kunt altijd Contact met mij opnemen.

Share