Coaching / consulten
Consult in mijn praktijk – 1 uur – € 75,-
Wandelcoaching – 1,5 uur – € 95,-
Online coaching – per ‘mailwisseling’ van ongeveer 1 A4 – € 30,-

Samen Helen – 12 bijeenkomsten van 3 uur – € 20,- per keer of € 240 ,- ineens. Bij betaling in één keer, krijg je het boek ‘Helen van seksueel misbruik’ van Ivonne Meeuwsen gratis.

Samen Helen voor partners – 6 bijeenkomsten van 3 uur – € 20,- per keer of € 110,- ineens. Het Partnerboek, is bij de eerste bijeenkomst te verkrijgen voor € 20,50. Als je het boek al eerder wilt hebben, kan het verstuurd worden. Verzendkosten zijn € 5,-.

Dienstverlening door Wave Coaching wordt niet vergoed door verzekeraars. Een bewuste keuze om vrij en flexibel te kunnen zijn en mijn tijd voornamelijk te besteden aan cliënten. Ik volg nog altijd trainingen, studiedagen en intervisie om mij te scholen en mezelf te blijven ontwikkelen. Ik ben ingeschreven bij het CAT als therapeut en bij hulpverlening na seksueel misbruik, zie registraties

Lezingen en workshops
Mariël geeft training, lezingen en workshops over incest en de langetermijneffecten ervan, de impact op alle levensgebieden. Afhankelijk van de vraag en de vorm wordt in onderling overleg een tarief vastgesteld.

Coaching via de werkgever
Vaak zijn werkgevers bereid om coaching te betalen als het ten goede komt van het functioneren van de medewerker. Bij een coaching-aanvraag via de werkgever, gelden andere tarieven dan hierboven vermeld. De werkgever kan hiervoor bij Wave Coaching een offerte aanvragen. Afhankelijk van de problematiek en op basis van een intakegesprek met de medewerker stelt Wave Coaching een offerte op.

Share