In 2009 start Mariël haar coachingspraktijk, die later de naam Wave Coaching krijgt. In haar coaching past ze een mix toe van alle methodes en technieken die ze heeft geleerd. Haar eigen levenservaring en de ervaring van het werken met cliënten heeft haar een nieuwe balans in het coachen geleerd.
Het resultaat is belangrijk maar de weg naar dat resultaat is essentieel.

Incest, seksueel misbruik, trauma en burn-out

Mariël richt zich vanaf 2017 vooral op het coachen van mensen met burn-out, trauma en seksueel misbruik of incestverleden.
In haar praktijk heeft ze veel cliënten geholpen met die problemen. Daarnaast heeft Mariël zelf een incestverleden. Ze is als ervaringsdeskundige bekend met de impact die trauma’s, seksueel misbruik en incest (kunnen) hebben op je leven.

Schrijfster

Mariël is schrijfster van het boek ‘De impact van incest op alle levensgebieden’. Dit boek is met veel enthousiasme ontvangen door zowel hulpverleners als lotgenoten vanwege de leesbaarheid en de waardevolle  informatie die (h)erkenning geeft. Het levenswiel als leidraad en instrument, geeft structuur en inzicht. Het is samen met de handvatten, tips en vragen die per levensgebied worden gegeven, heel toepasbaar als instrument in de praktijk of als zelfhulpinstrument.

Mariël schrijft blogs voor haar eigen website en gastblogs over seksueel misbruik en haar eigen ervaringen voor de website www.helenvanseksueelmisbruik.nl en www.hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl.

Achtergrond van Mariël

Na haar studie Personeel & Arbeid heeft Mariël 18 jaar in diverse functies gewerkt in het bedrijfsleven en daarna in non-profit organisaties op de afdeling Personeel & Organisatie en HRM (Human Resource Management). Tijdens haar loopbaan ontwikkelt ze door haar ervaring interesse in individuele begeleiding en coaching en volgt ze opleidingen om haar eigen praktijk op te zetten.

Ze heeft vele opleidingen gevolgd, onder andere: Reiki Tera Mai Master, Seichem Tera Mai Master, Academie voor Coaching en Counselling, Breinmanagement, Transformatie Coaching, Master Healer, Regressie Counselling, Intuïtieve ontwikkeling, Train de trainer Samen Helen en de Verdiepingstraining voor professionals bij Hulpverlening na Seksueel misbruik. Ze heeft diverse trainingen/workshops gevolgd o.a. op het gebied van systemisch werken (familiesystemen).

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden naar Mariël – Wave Coaching – en haar werkwijze? Hier lees je meer over coaching en hier over tarieven.
Wil je meteen een afspraak maken voor een consult? Neem dan  contact op voor meer informatie of om direct een afspraak te maken.

Share