Lezingen & gastlessen

Incest bespreekbaar maken …

Incest bespreekbaar maken, dat is nog niet zo gemakkelijk. 

Ik geef daarom lezingen en gastlessen. Toegankelijk en laagdrempelig. 

Aan de hand van mijn eigen ervaringen als incestoverlever geef ik een inkijk in het verwoestende effect van incest op mijn leven. Maar ik vertel ook over mogelijkheden, hoe kun je verder met je leven door je verleden verwerken.

“Ik heb nog nooit een cliënt gehad die seksueel misbruikt is”

Onmogelijk! gezien de cijfers is zeker 1 op de 3 vrouwen in aanraking is gekomen met seksueel misbruik. De coach die dit zei, is zeker niet de enige.

Wat ik graag wil bereiken, is dat hulpverleners meer signalen van hun cliënten gaan zien en oppakken. Weten hoe je kunt handelen, is belangrijk. Luisteren, doorverwijzen, je begeleiding aanpassen, etc. 

Voor (aspirant-) hulpverleners bied ik gastlessen / lezingen waarin ik specifiek hieraan aandacht geef.
Hulpverleners: iedereen die met mensen werkt, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, docenten, maatschappelijk werker, therapeuten, coaches, tandartsen, etc.

Ik wil een lezing organiseren

Levenswiel

In mijn boek ‘De impact van incest op alle levensgebieden’ wordt aan de hand van het Levenswiel beschreven wat de gevolgen (kunnen) zijn van incest. Met het wiel kun je de complete leefsituatie in beeld brengen.

Het Levenswiel mag vrij worden gebruikt. Voor downloaden en meer informatie kun je op mijn website Voel je fijn! terecht.

In het boek wordt beschreven hoe je het wiel kunt gebruiken en welke aandachtspunten er (kunnen) zijn. Enkele punten benoem ik hieronder:

  • Het Levenswiel is een mooi instrument als startpunt van een ontwikkelingstraject, als zogenaamde 0-meting. Daarna kan het ook gebruikt worden bij een (tussen)evaluatie.
  • Een ingevuld Levenswiel biedt een basis voor het vaststellen van ontwikkelingsdoelen.
  • Wanneer iemand die seksueel misbruikt is het wiel invult, is het prettig om dat met ondersteuning van de hulpverlener te doen. Enerzijds kan het (te) confronterend zijn en anderzijds helpen vragen om het wiel ‘eerlijk’ in te vullen.
  • Wil je meer handvatten en tips, gebruik dan het boek
 
Share