Verkiezen

Velen gaan vandaag weer naar de stembus, kiezen voor Europa. Misschien jij ook wel. Heb je enig idee waarvoor je kiest? Van wat er gebeurt in de Europese Gemeenschap? Ga je af op snelle posters en flitsende praatjes? VeMakingChoices12rtrouw je de nieuwsberichten?

Het is eigenlijk een onmogelijke opgave. Als je stemt, verkies je instandhouding van het huidige systeem. Als je niet stemt, stem je toe want wie zwijgt, stemt toe. Dus kies je ook dan voor behoud van de huidige situatie. Het is een dilemma voor mensen die beseffen dat we moeten veranderen. De vervuiling, de ziektes, de kosten van de zorg, de crisis die maar niet op houdt, de toename van regels en controles. We maken samen de aarde kapot, in een heel snel tempo. Ieder mens, ieder individu is hiervoor medeverantwoordelijk. Het past niet om te zeggen dat “de politiek”, “het onderwijs”, “de zorg” etc. de schuld heeft. Je kunt zelf een gezonder leven verkiezen.

Om samen naar een gezonde maatschappij te groeien, zal ieder individu eerst zelf gezond, vitaal moeten worden. Dat betekent dat iedereen, dus ook jij, naar zichzelf moet kijken, reflecteren. Dat wat eerder in je leven beschadigd is, mag en kan worden geheeld. Wonden, ook mentale, mogen worden geheeld. Ieder die deze verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt, gaat anders in het leven staan en geeft dit door in zijn of haar omgeving. Als dominostenen die vallen, stroomt deze andere energie de omgeving in. Alles wat wordt geheeld of hersteld, heeft zo een herstellend effect op jezelf en op je omgeving. Verander jezelf, verander de wereld.

Het is verbazingwekkend wat er kan gebeuren als je volledig de verantwoordelijkheid voor jezelf neemt. Na jaren van investeren in persoonlijke ontwikkeling kreeg ik in december meer oog voor problemen op wereldniveau. Tot dan toe had ik die altijd wat weggeduwd; de ver-van-mijn-bed-show waar ik geen invloed op had. Het raakte me ineens enorm. Al die ellende waarvan slechts een heel klein percentage, samengevat en bewerkt, in de media te zien is. Er volgde een bijzondere ommezwaai. Ik moet er vaak zelf om lachen want koken vond ik altijd maar zozo. Nu sta ik iedere dag wel te koken en/of te bakken. Het is ook grappig om de verbaasde reacties van vrienden en familie te zien bij al die huisvlijt.

Wat ik zelf kan doen, ben ik gaan doen:

  • Mijn eigen verzorgingsproducten maken. Dat scheelt chemische bestanddelen in mijn lijf en veel verpakkingen.
  • Zoveel mogelijk biologisch eten en ook meer vegetarische maaltijden maken.
  • Een eigen groente- en kruidentuin.
  • Eten zoveel mogelijk zelf maken, bijvoorbeeld sausjes, mayonaise, brood en soep. Ook dat scheelt verpakkingen en allerlei toevoegingen in het eten.

Dit zijn wat voorbeelden van wat je kunt doen om meer verantwoordelijkheid te nemen. Minder afval, gezondere voeding, gezonder lijf. Het ging voor mij als het ware vanzelf omdat ik er klaar voor was en niet langer kon volhouden dat ik geen invloed heb. Regelmatig “zondig” ik nog. Door door heel principieel te zijn, kun je het jezelf en anderen heel moeilijk maken. Dat is niet mijn bedoeling.

Ik verkies een andere wereld waarin we samen verantwoordelijk zijn en dichter bij onze natuur staan. En stemmen op Europa? Dat wordt een blanco stem die uitgelegd mag worden als “oneens met wat er in de huidige politiek, op alle niveaus, gebeurt”.

Share
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.