Welkom bij Wave Coaching

Incest bespreekbaar maken …

Je hebt een trauma, je hebt incest meegemaakt, je bent seksueel misbruikt. Niemand luistert.
Mensen, vrienden, familie willen het niet horen of erger, keren zich van je af als je erover wilt praten.
Je voelt je eenzaam, alleen, niet begrepen.

Ik maak incest bespreekbaar … omdat ik dat belangrijk én noodzakelijk vind.

Ik heb mijn stem gevonden.

Door open te zijn over incest, wil ik bereiken dat meer slachtoffers hun stem vinden, meer hulpverleners en meer mensen luisteren en compassie krijgen.

Door open te zijn, geef ik het onderwerp ‘incest’, en ook seksueel misbruik bestaansrecht, het hoeft geen geheim (meer) te zijn. Incest gebeurt, helaas veel te vaak. Het is een zware last om te dragen. Delen, in therapie, door schrijven of anders, helpt.

Ik maak incest bespreekbaar … in mijn werk:

  • als coach & therapeut door te luisteren en je te ondersteunen bij je verwerkingsproces
  • als ervaringsdeskundige én hulpverlener via mijn boek, door lezingen en gastlessen te geven, door groepen te begeleiden en door mee te doen aan projecten
Brug plateaux

Coaching & therapie
 

Mijn schaduw in het licht

Het levenswiel

Lezingen & gastlessen

de impact van incest op alle levensgebieden

De impact van incest

bookcover